Loại phổ biến nhất của dây là dây dẫn thẳng Titan và titanium cuộn dây. Một loạt các kích cỡ và các lớp titanium dây có thể có sẵn và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp