Loại dây, phổ biến nhất là Titan thẳng dây và Titan cuộn dây. Một loạt các kích cỡ và các lớp của Titan dây có thể được có sẵn và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp