Phong cách phổ biến nhất của máy giặt là Long đen phẳng Titan và Titan mùa xuân khóa máy giặt. Vòng đệm Titan có thể được tìm thấy trong các kích thước tiêu chuẩn, cũng như nhiều tùy chỉnh kích thước để phù hợp với tất cả các ứng dụng.