Các phong cách phổ biến nhất của máy giặt là Titan vòng đệm phẳng và Titan spring khóa máy giặt. Vòng đệm Titan có thể được tìm thấy trong kích thước tiêu chuẩn, cũng như rất nhiều tùy chỉnh kích thước để phù hợp với tất cả các ứng dụng.