XL Titan sản xuất khác nhau các loại công cụ Titan theo mẫu của khách hàng, chẳng hạn như Titan crowbars, Titan câu cá kìm, Titan khui, Titan lặn dao, vv