XL Titan sản xuất khác nhau các loại công cụ Titan theo mẫu của khách hàng, chẳng hạn như Titan crowbars, Titan câu cá kìm, khui titanium, titanium lặn dao, vv