Các phong cách phổ biến nhất của vít là Titan nút đầu vít, đinh vít đầu chảo titanium, titanium flat đầu vít, đinh vít đầu Titan countersunk, Titan hình lục giác socket (côn) đầu Bu lông và Titan thiết lập đinh vít. Titanium vít có thể được tìm thấy trong kích thước tiêu chuẩn, cũng như rất nhiều tùy chỉnh kích thước để phù hợp với tất cả các ứng dụng.