Các phong cách phổ biến nhất của chân là Titan clevis pin và Titan dowel pins. Titan chân có thể được tìm thấy trong kích thước tiêu chuẩn, cũng như rất nhiều tùy chỉnh kích thước để phù hợp với tất cả các ứng dụng.