Các phong cách phổ biến nhất của hạt là Titan hình lục giác hạt, Titan bích hạt, Titan hãm và Titan acorn hạt. Titan hạt có thể được tìm thấy trong kích thước tiêu chuẩn, cũng như rất nhiều tùy chỉnh kích thước để phù hợp với tất cả các ứng dụng.