Chúng tôi cũng chuyên tất cả tinh khiết và hợp kim loại Titan mill sản phẩm trong hình thức khác nhau, bao gồm barsandrods Titan, Titan tubesandpipes, Titan sheetsandplates, Titan dây và hình dạng khác với tiêu chuẩn ASTM, ASM, đặc điểm kỹ thuật MIL.