Titan khóa hạt

Titan khóa hạt
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Titan khóa hạt

Titan hình lục giác khóa hạt

Titan hình lục giác Nylon khóa hạt

Titan Hex hạt với Nylon chèn

Titan hiện hành mô-men xoắn loại hình lục giác hạt với phi kim loại chèn

Titan hiện hành mô-men xoắn loại hình lục giác hạt với Nylon chèn

The Description of DIN985.jpg

The Drawings of DIN985.jpg


Yêu cầu thông tin