Long đen phẳng Titan

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Titan phẳng vòng đệm/Titanium đồng bằng máy giặt/Titanium Gasket

DIN125 Description.jpg

DIN125 Drawings.jpg

Yêu cầu thông tin