Các phong cách phổ biến nhất của Bu lông là Bu lông đầu lục giác titanium, titanium hình lục giác mặt bích Bu lông, Titan vuông đầu Bu lông và Titan stud Bu lông. Titan Bu lông có thể được tìm thấy trong kích thước tiêu chuẩn, cũng như rất nhiều tùy chỉnh kích thước để phù hợp với tất cả các ứng dụng.