Các loại thanh phổ biến nhất là thanh tròn titanium, thanh vuông titanium, thanh hình chữ nhật titan. Một loạt kích cỡ và loại thanh titan có thể có sẵn và áp dụng trong ngành y tế, công nghiệp và hàng không vũ trụ