Chúng tôi sản xuất các loại tùy chỉnh titanium vít, Bu lông Titan, Titan hạt, Titan máy giặt và Titan tùy chỉnh phụ tùng cho xe đua. Chúng tôi bán nóng Titan ô tô là Titan bánh xe bu lông, Bu lông cánh quạt Titan phanh, Titan lug nuts