Chúng tôi sản xuất nhiều loại tùy chỉnh titanium vít, Titan Bu lông, Titan hạt, vòng đệm Titan và Titan tùy chỉnh phần cho xe đua. Chúng tôi bán bể Titan ô tô là Titan bánh xe bu lông, Bu lông cánh quạt Titan phanh, Titan lug nuts