Tất cả các kim loại khóa Hex bích hạt Titan

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Tất cả các kim loại khóa Hex bích hạt Titan

/ Titanium tất cả kim loại prevaling mô-men xoắn loại hình lục giác hạt

The Description of DIN6925.jpg

The Drawings of DIN6925.jpg

Yêu cầu thông tin