Công ty TNHH công nghiệp Titan Baoji Xinlian

Địa chỉ: Taicheng Road, Baoji thành phố, Shaanxi Province, Trung Quốc

TEL:86-917-3388263

FAX: 86-917-3376678

EMAIL:xlt@xinlianti.com